Välkommen

I juli 2014 tillsattes en utredning med syfte att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.

Under fliken Om utredningen kan du läsa mer om utredningens uppdrag i våra direktiv.

Den 18 januari lämnade vi vårt betänkande till demokratiminister Alice Bah Kuhnke på en presskonferens i Rosenbad klockan 13.00. Då publicerades också betänkandet på regeringens webbsida och vår egen. Efter den 18 januari upphörde utredningens arbete.

I samband med att vårt betänkande släpptes anordnade vi ett seminarium tillsammans med Studieförbunden. Seminariet spelades in av SVT och går att se här.


När vi har arbetat med vårt uppdrag om ungas delaktighet och inflytande i demokratin har vi haft en ambition att lyfta fram ungas egna röster. Vi har därför låtit föreningen DemokratiAkademin resa Sverige runt och ge olika unga en möjlighet att uttrycka sina åsikter om demokratin. DemokratiAkademin har försökt att få en spridning av personer från hela landet och i synnerhet personer som inte är särskilt engagerade eller som annars inte gör sin röst hörd. Några av alla dessa röster har satts samman i en kort film som nu finns tillgänglig här på vår hemsida. Se filmen, sprid den gärna och tyck till på #vårdemokrati.


låt fler forma forskarantologi

Vi har samlat 14 underlagsrapporter skrivna av sammanlagt 22 forskare från olika högskolor och universitet i en forskarantologi fylld med fakta om demokratiutvecklingen i Sverige. Läs mer och ladda ner boken här.


gbg falun
Seminariet om policyprofessionella i almedalen. 
kristianstad3