Rapporter

Här publicerar vi de rapporter som forskare har skrivit för oss. Du kan läsa mer om vilka forskare som skriver för oss här. Klicka på titeln till rapporten för att ladda ner den.

20 oktober
Det sjunkande antalet partimedlemskap och demokratin
Författare: Ann-Kristin Kölln

12 oktober
Ungas politiska deltagande – Nya former och aktivitet genom sociala medier
Författare: Emma Bäck, Hanna Bäck och Nils Gustafsson

16 september
Partidemokrati efter medlemsnedgången
Författare: Magnus Hagevi och Karl Loxbo

14 september
Det postkorporativa deltagandet: intresserorganisationerna i den nationella politiken 
Författare: Erik Lundberg

8 september

Kan e-petitioner utveckla den representativa demokratin?
Författare: Martin Karlsson och Joachim Åström

Nya portar? Ungas delaktighet i politiska beslutsprocesser på kommunal nivå
Författare: Erik Andersson, lektor i pedagogik.

Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet
Författare: Ann Simmeborn Fleischer, filosofie doktor i Handikappvetenskap.

26 juni

Den missnöjda demokraten
Författare: Ali Abdelzadeh, doktor i statsvetenskap.

De policyprofessionella och demokratins framtid
Författare: Christina Garsten, professor i socialantropologi.

1 juni
Den lokala demokratins utmaningar
Författare: David Karlsson, docent i offentlig förvaltning, och Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap.

Det våras för medborgardialoger
Författare: Nazem Tahvilzadeh, doktor i offentlig förvaltning.

Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden
Författare: Annika Nilsson, forskningsassistent med master i hållbar stadsutveckling och Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad.

Medborgerligt engagemang – klassresa eller klassklyfta?
Författare: Johan von Essen, docent i systematisk teologi, och Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap

25 maj
Vertikal ojämlikhet i kommunpolitiken
Författare: Olle Folke, doktor i politik ekonomi, och Johanna Rickne, doktor i nationalekonomi.

27 april
Social representativitet i den lokala demokratin
Författare: Jessika Wide, doktor i statsvetenskap.

13 april
Demokratin och det förändrade medielandskapet

Författare: Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap.