Kalendarium

2016

Januari

18 januari
Betänkandets släpps i samband med presskonferens

Utredningen anordnar ett sista seminarium där allmänheten bjuds in att ta del av utredningens förslag och bedömningar.

2015

December

9 december
Utredningens forskarantologi släpps och releaseseminarium anordnas i samband med detta tillsammans med Studieförbunden. Mer information framöver. 

November

27 november
Olle Wästberg talar för GD-föreningen

26 november
Möte med expertgruppen.

25 november
Möte med den parlamentariska referensgruppen.

20 november
Utredningen anordnar seminarium med KTH: Medborgardialog, nya sociala rörelser och ungas inflytande i beslutsprocesser. Läs mer här.

9 -10 november
Utredningen deltar på MR-dagarna och anordnar ett seminarium om demokratin i Sverige. För mer info, klicka här.

Oktober

27 oktober
Olle Wästberg berättar om utredningen på riksdagens fortbildningsdag.

Utredningen träffar Studieförbunden.

22 oktober
Möte med arbetsutskottet i SKL.

21 oktober
Samråd med personer ur funktionshindersrörelsen.

Samråd med personer från ungdomsorganisationer.

19 oktober
Möte med partisekreterare från riksdagspartierna.

16 oktober
Avstämningsmöte med Utredningen för delaktighet i EU och Utredningen för ett stärkt civilsamhälle.

15 oktober
Utredningen deltar på SKLs presidiekonferens i Stockholm.

12 oktober
Utredningen anordnar ett seminarium om ungas inflytande och sociala medier tillsammans med Studieförbunden. Mer info framöver.

8 oktober
Utredningen har möte med Kommunenheten på Finansdepartmentet

Utredningen träffar SLUP-nätverket.

7 oktober
Utredningen deltar på SKLs presidiekonferens i Malmö.

5 oktober
Utredningen deltar på SKLs presidiekonferens i Stockholm.

2 oktober
Utredningen träffar Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

1 oktober
Olle Wästberg talar på SCBs demokratidag. Sekretariatet deltar på konferensen.

1 oktober
Olle Wästberg  talar på Stockholms läns bildningsförbunds Etik- och kvalitetskonferens.

September

30 september
Utredningen besöker Angereds gymnasium

30 september
Utredningen deltar på SKLs presidiekonferens i Göteborg.

22 september
Studiebesök till Finland.

16 september
Utredningen anordnar seminarium om de politiska partierna i Göteborg. Mer info inom kort.

14 september
Möte med den parlamentariska referensgruppen.

14 september
Utredningen anordnar seminarium på SNS om politisk påverkan. Läs mer här.

10 september
Möte med expertgruppen.

9 september
Utredningen anordnar seminarium i Falun tillsammans med Falu kommun och Högskolan Dalarna. Läs mer här.

Augusti

21 augusti
Sekreterare Adiam Tedros träffar Botkyrkas demokratiberedning.

19 augusti
Sekreterare Adiam Tedros träffar Örebro läns landsting.

Juli

28 juni – 5 juli
Utredningen deltar på Almedalsveckan.

1 juni
Seminarium: Folkstyre utan förtroendevalda- om de policyprofessionellas roll i svensk demokrati. Läs mer här och på Almedalens hemsida.

Juni

29 juni
Utredningen anordnar lunchsamtal i Almedalen tillsammans med HSO om funktionsnedsattas inflytande.

28 juni
Utredningen anordnar seminarium i Almedalen tillsammans med ICLD om ungas inflytande.

11 juni
Möte med expertgrupp och parlamentarisk referensgrupp.

3 juni
Konferens: Hur mår den lokala demokratin? Läs mer här.

Maj

27 maj
Huvudsekreterare Daniel Lindvall deltar på konferensen Social hållbarhet- för alla? Läs mer här.

27 maj
Olle Wästberg och sekreterare Adiam Tedros träffar deltagare i utbildningsprogram från Östeuropa som anordnas av Internationellt centrum för lokal demokrati.

26 maj
Seminarium: Vem blir vald? Om personvalet och social representativitet. Läs mer här.

21 maj
Utredningen träffar SKLs arbetsutskott.

12 maj
Möte med Folkbildningsförbundet.

11 maj
Demokratidagen i Europahuset. Adiam Tedros och Daniel Lindvall från sekretariatet deltar. Läs mer här.

April

29 april
Seminarium: Vem tillsätter morgondagens makthavare- partierna eller patriarkatet? Läs mer här.

16 april
Olle Wästberg och Daniel Lindvall träffar civilminister Ardalan Skekarabi.

14 april
Utredningen deltar på SKLs demokratidag.

13 april
Seminarium: Det förändrade medielandskapet. Läs mer här.

Mars

25 mars
Möte med den parlamentariska referensgruppen.

24 mars
Möte med expertgruppen.

19 mars
Adiam Tedros, sekreterare, deltar i panelsamtal på Sveriges Musik- och Kulturskoleråd rikskonferens i Eskilstuna.

10 mars
Genusstudenter från Stockholm universitet besöker utredningen.

Februari

25 februari
Möte med de masterstudenter som kommer att skriva för utredningen.

10 februari
Utredningen möter unga personer med funktionsnedsättningar.

5 februari
Olle Wästberg berättar om utredningen och medieperspektivet på Bertil Ohlininstitutet.

Januari

30 januari
Olle Wästberg berättar om utredningen hos Timbros opinionsbildargrupp.

28 januari
Seminarium med kvinnliga toppolitiker om jämställdhet inom politiken. Anordnas tillsammans med SKL.

Olle Wästberg berättar om utredningen på Frisinnande klubben.

16 januari
Möte om hur/om man kan påverka utan att vara med i en förening eller politiskt parti med nyckelaktörer.

14 januari
Möte med de partipolitiska ungdomsförbunden.

2014

December

15 december
Samråd med funktionsnedsatta.

9 december
Möte med ungdomsorganisationer.

Utredningen deltar på regeringens ungdomspolitiska råds sammanträde.

8 december
Samråd med partisekreterare för riksdagspartierna.

3 december
Seminarium om ungas inflytande.

Daniel Lindvall deltar i paneldiskussion om hur den politiska delaktigheten kan öka för funktionsnedsatta på Handikappsförbundens konferens Rörelse i rätt riktning.

November

25 november
Daniel Lindvall deltar i ett panelsamtal på temat Att bära demokrati –civilsamhällets roll för demokratin. Detta sker vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors konferens Riktningar och rön i forskningen om det civila samhället i Stockholm. Länk för mer information här.

18 november
Olle Wästberg deltar som panelist på seminariet Hur påverkar digitala medier ungas demokratideltagande? som anordnas av Stockholms universitet och KTH.

14 november
Seminarium om medborgarförslag.

12 november
Olle Wästberg, utredare, besöker Bromma Folkhögskola.

10 november
Möte med Utbildningsradion (UR).

6 november
Olle Wästberg, utredare, besöker gymnasieskolan i Floda och talar på kvällen på offentligt möte.

5 november
Daniel Lindvall talar om internet som verktyg för insyn och inflytande på, SIS, Swedish Standards Institute konferens Rätt Säkerhet i Stockholm. Länk till evenemanget finns här.

3 november – 5 november
Adiam Tedros och Matilda Wärmark deltar på World forum for Democracy, Strasbourg.

2 november
Matilda Wärmark besöker IRL, Sveriges ungdomsråds konferens.

Oktober

28 oktober
Olle Wästberg, utredare talar hos LSU:s Alumnigrupp.

23 oktober
Samråd med den parlamentariska referensgruppen.

21 oktober
Samråd med expertgruppen.

22 oktober
Olle Wästberg, utredare, talar på Journalistförbundets kongress
.

15 -16 oktober
Utredningen har internt möte i Göteborg samt träffar Göteborgs ungdomsfullmäktige, ungdomssamordnare, arrangerar ett seminarium om folkomröstningar med Göteborgs universitet samt träffar Borås ungdomsstrateg och Bors kvalitéts och utvecklingschef.

14 oktober
Adiam Tedros och Matilda Wärmark har ett möte med LSU.
Daniel Lindvall och Olle Wästberg har ett möte med Erik Amnå.

8 oktober
Utredningen träffar Jesper Strömbäck.
Utredningen har ett möte med Myndigheten för Delaktighet.

1 oktober
Olle Wästberg, utredare, möter Vuxenskolans styrelse och distriktsordföranden.

September

26 september
Sekretariatet har ett möte med sakkunniga på MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

24 september
Sekretariatet har ett möte med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
Utredningen har ett möte med Svung (Sveriges ungdomsråd)
.

19 september
Sekretariatet har ett möte med utrednignen om delaktighet i EU.

18 september
Utredningen har ett möte med Kommunallagsutredningen
Utrednignen har ett möte med SKL (Sveriges kommuner och landsting).

15 september
Sekretariatet har ett möte med utredningen om ett stärkt och självständigt civilsamhälle.