16-åringar ska få rösta i kommunalvalen

Den 5 januari skrev demokratiutredare Olle Wästberg en debattartikel i Expressen där han beskrev varför 2014 års Demokratiutredning kommer att lämna ett förslag om en försöksverksamhet med sänkt rösträtt i kommunalvalen 2018 och 2022. Du kan läsa artikeln här. Reaktionerna på artikeln har varit många och varierande. Överlag framstår det som att politiker och forskare över lag är mer positiva till förslaget än allmänheten och debattörer.

Förslaget om sänkt rösträttsålder tar sin utgångspunkt i den av riksdagen fastställda målsättningen för ungdomspolitiken: alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Förslaget handlar om att stärka ungas formella möjligheter att påverka och tillvarata ungas politiska intresse och engagemang, men också om att främja ett långsiktigt högt valdeltagande.

Det finns många goda argument för en sänkt rösträttsålder som utredare Olle Wästberg presenterar i artikeln. Det går även att lyssna på argumenten i radio. I tisdags sände Studie ett i P1 en debatt mellan Olle Wästberg och konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén. Klicka här för att komma till sidan. Olle har även blivit intervjuad i P5, lyssna via denna länk, och i Nyhetsmorgon i TV 4, som du kan se på via denna länk.

Intervju med huvudsekreterare Daniel Lindvall i tidningen Folkhögskolan

intervjudanielHuvudsekreterare Daniel Lindvall har blivit intervjuad av Staffan Myrbäck i tidningen Folkhögskolan. Han svarar bland annat på frågor om partiernas medlemstapp och varför förtroendevalda lämnar sina uppdrag innan mandatperiodens slut. För att läsa intervjun, klicka här.

Olle Wästberg leder diskussion mellan politiker på lärarnas fortbildningsdag

I tisdags deltog utredare Olle Wästberg på lärarnas fortbildningsdag i riksdagen. Temat för dagen var Hur mår den svenska demokratin? och efter forskarpresentationer av Maria Solevid, Ali Abdelzadeh och Erik Andersson ledde Olle ett panelsamtal mellan Robert Hannah (FP), Daniel Riazat (V), Jessika Roswall (M) och Jonas Åkerlund (SD) samt Mona Sahlin, regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism. Du kan nu se debatten via denna länk.

Demokratiutredningen besöker Angeredsgymnasiet

Imorgon, den 30 september, tar Angeredsgymnasiet emot Demokratiutredningen klockan 10:00 för att diskutera ungas möjligheter att framföra sina synpunkter i politiska beslutsprocesser. Demokratiutredningen kommer att presentera sitt arbete och diskutera ungas inflytande och delaktighet med eleverna. Man kommer också att diskutera hur kommuner, landsting och skola kan bli bättre på att främja ungas politiska deltagande och föreningsengagemang.

För att läsa pressmeddelandet: klicka här..

Seminarium i Göteborg om partiernas roll i demokratin

Den 16 september besökte utredningen Göteborg i samband med ett seminarium som vi anordnade tillsammans med Göteborgs universitet. Seminariet handlade om de stora medlemstapp som har drabbat majoriteten av riksdagspartierna och dess effekter för partiernas roll i demokratin.

IMG_0042

Utredare Olle Wästberg inledde seminariet. Delar av det han tog upp går att läsa i den debattartikel som han skrev tillsammans med huvudsekreterare Daniel Lindvall i Göteborgs-Posten och som publicerades tidigare samma morgon. Läs artikeln här.

IMG_0047Olles inledning följdes åt av en presentation av den forskarrapport som Magnus Hagevi och Karl Loxbo har skrivit för utredningen. Rapporten heter Partidemokrati efter medlemsnedgången och går att ladda ner här. Hagevi och Loxbo skrev även en debattartikel för DN samma dag som seminariet. Den går att läsa här.
IMG_0060Därefter presenterade Ann-Kristin Kölln från Göteborgs universitet delar av sin forskning, bland annat alldeles nya resultat från en omfattande partimedlemsundersökning med mer än 10 000 svaranden. Kölln konstaterade att även om medlemstappet har påverkat partiernas organisering så har det inte förändrat deras grundläggande funktioner i demokratin. De kan exempelvis fortfarande samla och kanalisera medborgarnas åsikter på ett effektivt sätt.IMG_0078Efter forskarrepresentationerna välkomnades Maria Wetterstrand, Lars Stjernkvist och Maria Arnholm upp för att diskutera medlemsutvecklingen och dess effekter för det partipolitiska arbetet. Hur fler ska lockas att blir medlem, ta ett steg in i partipolitiken och sedan även vilja stanna kvar i partiet var centrala teman i diskussionen.

Vem påverkar politiken? Seminarium tillsammans med SNS

SnsI måndags anordnade vi ett seminarium tillsammans med SNS om vem det är som påverkar politiken. På seminariet presenterade Erik Lundberg och Christina Garsten de rapporter som de har skrivit för utredningen om intresseorganisationers påverkan respektive de policyprofessionella i svensk politik. Elisabeth Thand Ringqvist och Janne Larsson fick sedan kommentera presentationerna. Seminariet leddes av Nedjma Chaouche. Rapporterna kan du ladda ner här. Seminariet spelades in och går att se på SVT forum (börjar vid 01:01:05). Det går även att lyssna på seminariet i soundcloud. Du hittar länken på  SNS hemsida.