Uppsatser

Under våren 2015 bjöd vi in ett antal masterstudenter att skriva uppsatser på teman som rör utredningens direktiv. Fredagen den 20 november presenteras och diskuteras uppsatserna på ett seminarium som vi anordnar tillsammans med KTH. Läs mer om seminariet här.

Nu kan du ladda ner alla uppsatser här på hemsidan.

Medskapardemokrati
Interaktiva styrningsprocesser och medskapande dialogarbetssätt
Författare: Inga-Lisa Adler

Våra olikheter är vår styrka
Positionering och identitetsskapande bland medlemmar i nätverket StreetGäris
Författare: Sanna Bergman

Demokratisk innovation eller ett spel för gallerierna?
En demokratiteoretisk utvärdering av Participatory Budgeting i en svensk kommun
Författare: Fredrik Carlsson

På trendspaning efter demokrati
En fallstudie av idétävlingen Ung C Sundbyberg
Författare: Matilda Karlström

From Issue to Form
Public Mobilization and Democratic Enactment in Planning Controversies
Författare: Per Sherif Zakhour