Våra seminarier & konferenser

Under det kommande året anordnar Demokratiutredningen flera seminarier tillsammans med olika samarbetspartners. Seminarierna anordnas i anslutning till att de underlagsrapporter som olika forskare har skrivit för oss publiceras.

4 thoughts on “Våra seminarier & konferenser

 1. Ping: Intervju med Christina Garsten | 2014 års Demokratiutredning- deltagande och jämlikt inflytande

 2. Ping: Intervju med Martin Karlsson och Joachim Åström | 2014 års Demokratiutredning- deltagande och jämlikt inflytande

 3. Nina Bondeson

  Jag undrar varför forskarantologin ”Låt fler forma framtiden!” inte presenterar några artiklar från konst och andra områden inom humaniora där studiet av det enskilda, i motsats till det generella och lagbundna, brukat ha stort utrymme? I antologin presenteras artiklar av 12 statsvetare, 1 pedagog, 1 psykolog, 1 teolog, 1 politisk ekonom, 1 nationalekonom, 1 socialantropolog,
  2 fr offentlig förvaltning, 1 fr stadsbyggnad, 1 fr hållbar stadsutveckling, 1 fr handikappvetenskap och 1 fr medie- och kommunikationsvetenskap. Det ser oroväckande ut – om detta speglar den kommande utredningens syn på konstens plats och betydelse i det demokratiska samhällsbygget.
  Nina Bondeson

  Gilla

  1. demokrati2014 Inläggets författare

   Hej Nina,

   Det är sant att de forskare som har skrivit i antologin inte representerar humaniora i särskilt stor utsträckning. De har valts utifrån deras kompetenser att belysa olika delar av det uppdrag vi har fått ifrån regeringen. Vi anser dock, liksom du, att konst och kultur har viktiga funktioner i demokratin och hoppas att detta framgår av vårt betänkande samt att demokratiminister Alice Bah Kuhnke, som även är kulturminister, även gör denna koppling mellan demokrati- och kulturpolitik i sitt arbetet framöver.

   Gilla

Kommentarer inaktiverade.