Etikettarkiv: Politiskt engagemang

Seminarium i Göteborg om partiernas roll i demokratin

Den 16 september besökte utredningen Göteborg i samband med ett seminarium som vi anordnade tillsammans med Göteborgs universitet. Seminariet handlade om de stora medlemstapp som har drabbat majoriteten av riksdagspartierna och dess effekter för partiernas roll i demokratin.

IMG_0042

Utredare Olle Wästberg inledde seminariet. Delar av det han tog upp går att läsa i den debattartikel som han skrev tillsammans med huvudsekreterare Daniel Lindvall i Göteborgs-Posten och som publicerades tidigare samma morgon. Läs artikeln här.

IMG_0047Olles inledning följdes åt av en presentation av den forskarrapport som Magnus Hagevi och Karl Loxbo har skrivit för utredningen. Rapporten heter Partidemokrati efter medlemsnedgången och går att ladda ner här. Hagevi och Loxbo skrev även en debattartikel för DN samma dag som seminariet. Den går att läsa här.
IMG_0060Därefter presenterade Ann-Kristin Kölln från Göteborgs universitet delar av sin forskning, bland annat alldeles nya resultat från en omfattande partimedlemsundersökning med mer än 10 000 svaranden. Kölln konstaterade att även om medlemstappet har påverkat partiernas organisering så har det inte förändrat deras grundläggande funktioner i demokratin. De kan exempelvis fortfarande samla och kanalisera medborgarnas åsikter på ett effektivt sätt.IMG_0078Efter forskarrepresentationerna välkomnades Maria Wetterstrand, Lars Stjernkvist och Maria Arnholm upp för att diskutera medlemsutvecklingen och dess effekter för det partipolitiska arbetet. Hur fler ska lockas att blir medlem, ta ett steg in i partipolitiken och sedan även vilja stanna kvar i partiet var centrala teman i diskussionen.

Vem påverkar politiken? Seminarium tillsammans med SNS

SnsI måndags anordnade vi ett seminarium tillsammans med SNS om vem det är som påverkar politiken. På seminariet presenterade Erik Lundberg och Christina Garsten de rapporter som de har skrivit för utredningen om intresseorganisationers påverkan respektive de policyprofessionella i svensk politik. Elisabeth Thand Ringqvist och Janne Larsson fick sedan kommentera presentationerna. Seminariet leddes av Nedjma Chaouche. Rapporterna kan du ladda ner här. Seminariet spelades in och går att se på SVT forum (börjar vid 01:01:05). Det går även att lyssna på seminariet i soundcloud. Du hittar länken på  SNS hemsida.

Den 1 juli – Folkstyre utan folkvalda – om de policyprofessionellas roll i den svenska demokratin

IMG_9817

Den 1 juli anordnade vi ett seminarium där Christina Garsten, professor i socialantropologi, presenterade den rapport som hon har skrivit för utredningen om de policyprofessionellas växande roll i demokratin. Du hittar rapporten här.IMG_9835Presentationen följdes åt av ett samtal mellan Ulrica Schenström, direktör hos Hallvarsson & Harlvarsson, Daniel Suhonen, vd Katalys, och Karin Svanborg-Sjövall, vd Timbro.IMG_9852

Panelen var inte helt nöjda med den beskrivning av policyprofessionella som finns i rapporten. Kritiken var att man har dragit för många över en kam.  Mer nyansering efterfrågades. Samtidigt fanns det förståelse för vikten av att ringa in denna nya yrkesgrupp och vad den innebär för demokratin.  Panelen var i stort sett överens om att det behövs någon typ av karantän när politiker går mellan ett förtroendeuppdrag och lobbyism. De menade dock att det blir svårt att driva igenom för politiker då det kräver en längre tids lön efter avslutat politiskt uppdrag, vilket inte kommer bli populärt bland medborgarna.

Tisdagens seminarium i riksdagen

Den 26 maj anordnade vi ett seminarium i riksdagen tillsammans med Kulturdepartementet om social representativitet och personvalet. Kultur- och demokratiminiser Alice Bah Kuhnke inledde. Hennes tal hittar du här.
IMG_9633Alice Bah Kuhnke följdes åt av Demokratiutredare Olle Wästberg som var moderator under dagen. Olles inledningstal hittar du här.
IMG_9637Under seminariet presenterades två nya forskarrapporter. Henrik Oscarsson Ekengren presenterade en studie av personvalssystemet som han och Linda Berg genomfört på uppdrag av regeringen. Du kan ladda ner rapporten på regeringens hemsida. Henrik berättade bland annat att personvalssystemet inte har blivit lika populärt bland väljande som det var tänkt. Han berättade också att kännedomen bland befolkningen om vem som kandiderar från ens valkrets till riksdagen har minskat över tid, vilket motsäger den rådande uppfattningen om att politiken har blivit mer personfixerad. Studien visar också att det framförallt är kvinnor, utrikes födda, yngre och personer med högre utbildning som utnyttjar möjligheten att personkryssa. IMG_9640

Den andra rapporten som presenterades var Vertikal ojämlikhet i kommunpolitiken som har skrivits av Olle Folke och Johanna Rickne för Demokratiutredningen. Deras studie visar på att den rådande underrepresentationen av kvinnor och utrikes födda på högre poster inom kommunpolitiken, så som ordförandeposten i nämnder och kommunstyrelsen (KSO), inte kan förklaras av erfarenhetsbrister eller lägre kvalifikationer bland dessa grupper. Forskningen visar också att familjesituationen påverkar möjligheterna till politisk karriär: Kvinnor med barn under 18 år som är ordförande för kommunstyrelsen har en mer än dubbelt så hög risk för skilsmässa som män med barn under 18 år på samma position. Du kan ladda ner Johannas och Olles rapport här.

Presentationerna följdes åt av en paneldiskussion mellan Kent Härstedt (S), Birgitta Ohlsson (Fp), Rossana Dinamarca (V), Sara Skyttedal (Kdu) och de två forskarna Henrik Oscarsson Ekengren och Olle Folke. Diskussionen handlade bland annat om personkryssets roll, svårfångade interna nomineringsprocesser och social representativitet.

Demokratiutredningen på Demokratidagen

adiamsvtforumIgår deltog Demokratiutredningen på Europahusets Demokratidag. Sekreterare Adiam Tedros pratade om utredningens tankar kring medborgardialog och huvudsekreterarde Daniel Lindvall presenterade utredningens uppdrag, gav en nyanserad bild av hur dagens demokratiproblem ser ut och berättade lite om arbetet med att utreda det förstärkta folkinitiativet, det vill säga folkomröstningar. danielsvtforumDu kan nu se allt det som sas igår på svt forum. Klicka här för att komma dit. Klippet inleds med att Helena Josefsson från Demokratienheten på kultur berättar om regeringens demokratipolitik.

Elitiseringen måste brytas – Tidningen NU

Utredare Olle Wästberg har skrivit en krönika om den ökade elitiseringen i den lokala politiken och dess problematik.

”Ska demokratin kunna vitaliseras och fler människor engagera sig politiskt måste utvecklingen mot maktkoncentration, professionalisering och elitisering av politiken brytas.”

Läs mer här.