Etikettarkiv: Jämlikhet

Vem påverkar politiken? Seminarium tillsammans med SNS

SnsI måndags anordnade vi ett seminarium tillsammans med SNS om vem det är som påverkar politiken. På seminariet presenterade Erik Lundberg och Christina Garsten de rapporter som de har skrivit för utredningen om intresseorganisationers påverkan respektive de policyprofessionella i svensk politik. Elisabeth Thand Ringqvist och Janne Larsson fick sedan kommentera presentationerna. Seminariet leddes av Nedjma Chaouche. Rapporterna kan du ladda ner här. Seminariet spelades in och går att se på SVT forum (börjar vid 01:01:05). Det går även att lyssna på seminariet i soundcloud. Du hittar länken på  SNS hemsida.

Demokratiutredningen besöker Falu demokratidag

Den 9 september besökte 2014 års Demokratiutredning Falu demokratidag. Under förmiddagen deltog vi i interna diskussioner om hur kommunen kan utveckla sitt arbete med att inkludera medborgarna i beslutsfattandet mellan valen tillsammans med förtroendevalda och anställda i kommunen.
danieloolle2Efter lunch anordnade vi tillsammans med Högskolan i Dalarna och kommunen ett seminarium om hur man kan stärka medborgarnas möjligheter att få inflytande över det politiska beslutsfattandet på lokal nivå. Se seminariet här.

 IMG_0017  IMG_0032

Efter en introduktion av vårt uppdrag och våra idéer av demokratiutredare Olle Wästberg och huvudsekreterare Daniel Lindvall presenterade Joachim Åström och Martin Karlsson från Örebro universitet den rapport om e-petitioner som de har skrivit för utredningen. Rapporten heter Kan e-petitioner utveckla den representativa demokratin? och går att ladda ner här. Den innehåller bland annat en internationell utblick samt en analys om vilka medborgargrupper som attraheras av verktyget. Efter forskarpresentationen intog Niklas Wilhelmsson från Finlands justitiedepartement scenen och berättade om hur man i Finland arbetar för att stärka demokratin mellan valen. Finland tillsatte en demokratiutredning redan för några år sedan och har därmed i vissa fall hunnit lite längre i tankarna  kring och implementeringen av den stärkta mellanvalsdemokratin.

IMG_0027

Seminariet avslutades med frågor från publiken och möjligheten att ta ställning till olika förslag som diskuterats under dagen via mentometerknappar. Stödet för att införa folkmotion i riksdagen, liksom man gjort i Finland, fick bland annat stort gehör bland seminariets besökare.

Slutrapporten från 2014 års World forum for democracy är här!

Adiam Tedros presenterar 2014 års Demokratiutredning

Adiam Tedros presenterar 2014 års Demokratiutredning på World forum for Democracy 2014.

I november 2014 deltog Adiam Tedros och Matilda Wärmark från Demokratiutredningen i den stora demokratikonferensen World forum for Democracy i Strasbourg. Temat år 2014 var ungas deltagande i demokratin. I slutrapporten från konferensen, som fått namnet Från deltagande till inflytande: kan unga vitalisera demokratin? går det att läsa diskussionerna som fördes och de olika seminarierna som anordnades, bland annat det där vi presenterade vårt uppdrag och arbete (se mer s. 44). Du kan ladda ner rapporten här.

Den 29 juni – Riskerar unga att hamna vid sidan av makten?

Den 29 juni anordnade vi ett seminarium tillsammans med ICLD i Almedalen med unga i fokus. Vilka är utmaningarna för ungas delaktighet i den lokala demokratin? Ali Abdelzadeh och Erik Andersson presenterade sina rapporter om ungas politiska missnöje respektive sätt att inkludera ungas perspektiv i den kommunala verksamheten. Representanter från Robersfors kommun berättade sedan om hur deras internationella partnerskap stärker ungas inflytande i kommunen och representanter från Skövde kommun berättar om hur man arbetat där för att få till ett långsiktigt arbetet med ungdomspolitiken. Avslutningsvis fick representanter från ungdomsrörelse kommentera utredningens tankegångar. Seminariet filmades av ICLD, du kan nu se det här:

Seminarium i Umeå om social representativitet

IMG_9489

Den 29 april reste utredningen till Umeå för att presentera den andra rapporten som vi publicerat: Social representativitet i den lokala demokratin av Jessika Wide. Seminariet hölls på Väven i Kvinnohistoriskt museums och Folkets bios lokaler. Efter en introduktion av museichef Maria Perstedt om vikten av att kvinnors historia kommer fram tog huvudsekreterare Daniel Lindvall från utredningen vid. Han berättade om utredningens uppdrag i stort men även om de specifika uppdrag som handlar om att kolla på hur väl olika grupper i samhället kommer till tals i den politiska beslutsprocessen.IMG_9496

Därefter var det dags för Jessika Wides presentation i vilken hon gick igenom resultaten från den forskning som hon bedrivit. Fokus under presentationen var på kvinnorepresentationen, men i rapporten tas även ungas, äldres och utrikes föddas representation upp. Efter en inledning om hur kvinnorepresentationen sett ut över tid och hur den ser ut i de olika partierna beskrev Wide hur ett antal lokala partiföreningar resonerat i nomineringsprocessen av nya ledamöter. Resultaten från hennes studie går att läsa i sin helhet genom att klicka på rapporten ovan.
IMG_9505Seminariet avslutades med en paneldiskussion mellan Jessika Wide, Emma Vigren från Umeå kommuns jämställdhetsutskott, Gulan Avci från Liberala kvinnor och Carina Ohlsson från S-kvinnor. Samtalet modererades av Gertrud Åström, tidigare ordförande i Sveriges Kvinnolobby och expert i demokratiutredningens expertgrupp. Under panelsamtalet betonades vikten av kvinnoförbund som kan driva fram utvecklingen och synliggörandet av kompetenta kvinnor. Panelisterna skickade även med en uppmaning till partiföreningar runt om i landet, nämligen att de aktivt måste arbeta för att få en  bra social representation bland medlemmarna, så det sedan kan återspeglas i vilka som kandiderar till fullmäktige och vilka som slutligen blir valda.