Etikettarkiv: Inflytande

Intervju med huvudsekreterare Daniel Lindvall i tidningen Folkhögskolan

intervjudanielHuvudsekreterare Daniel Lindvall har blivit intervjuad av Staffan Myrbäck i tidningen Folkhögskolan. Han svarar bland annat på frågor om partiernas medlemstapp och varför förtroendevalda lämnar sina uppdrag innan mandatperiodens slut. För att läsa intervjun, klicka här.

Olle Wästberg leder diskussion mellan politiker på lärarnas fortbildningsdag

I tisdags deltog utredare Olle Wästberg på lärarnas fortbildningsdag i riksdagen. Temat för dagen var Hur mår den svenska demokratin? och efter forskarpresentationer av Maria Solevid, Ali Abdelzadeh och Erik Andersson ledde Olle ett panelsamtal mellan Robert Hannah (FP), Daniel Riazat (V), Jessika Roswall (M) och Jonas Åkerlund (SD) samt Mona Sahlin, regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism. Du kan nu se debatten via denna länk.

Demokratiutredningen besöker Angeredsgymnasiet

Imorgon, den 30 september, tar Angeredsgymnasiet emot Demokratiutredningen klockan 10:00 för att diskutera ungas möjligheter att framföra sina synpunkter i politiska beslutsprocesser. Demokratiutredningen kommer att presentera sitt arbete och diskutera ungas inflytande och delaktighet med eleverna. Man kommer också att diskutera hur kommuner, landsting och skola kan bli bättre på att främja ungas politiska deltagande och föreningsengagemang.

För att läsa pressmeddelandet: klicka här..

Seminarium i Göteborg om partiernas roll i demokratin

Den 16 september besökte utredningen Göteborg i samband med ett seminarium som vi anordnade tillsammans med Göteborgs universitet. Seminariet handlade om de stora medlemstapp som har drabbat majoriteten av riksdagspartierna och dess effekter för partiernas roll i demokratin.

IMG_0042

Utredare Olle Wästberg inledde seminariet. Delar av det han tog upp går att läsa i den debattartikel som han skrev tillsammans med huvudsekreterare Daniel Lindvall i Göteborgs-Posten och som publicerades tidigare samma morgon. Läs artikeln här.

IMG_0047Olles inledning följdes åt av en presentation av den forskarrapport som Magnus Hagevi och Karl Loxbo har skrivit för utredningen. Rapporten heter Partidemokrati efter medlemsnedgången och går att ladda ner här. Hagevi och Loxbo skrev även en debattartikel för DN samma dag som seminariet. Den går att läsa här.
IMG_0060Därefter presenterade Ann-Kristin Kölln från Göteborgs universitet delar av sin forskning, bland annat alldeles nya resultat från en omfattande partimedlemsundersökning med mer än 10 000 svaranden. Kölln konstaterade att även om medlemstappet har påverkat partiernas organisering så har det inte förändrat deras grundläggande funktioner i demokratin. De kan exempelvis fortfarande samla och kanalisera medborgarnas åsikter på ett effektivt sätt.IMG_0078Efter forskarrepresentationerna välkomnades Maria Wetterstrand, Lars Stjernkvist och Maria Arnholm upp för att diskutera medlemsutvecklingen och dess effekter för det partipolitiska arbetet. Hur fler ska lockas att blir medlem, ta ett steg in i partipolitiken och sedan även vilja stanna kvar i partiet var centrala teman i diskussionen.

Vem påverkar politiken? Seminarium tillsammans med SNS

SnsI måndags anordnade vi ett seminarium tillsammans med SNS om vem det är som påverkar politiken. På seminariet presenterade Erik Lundberg och Christina Garsten de rapporter som de har skrivit för utredningen om intresseorganisationers påverkan respektive de policyprofessionella i svensk politik. Elisabeth Thand Ringqvist och Janne Larsson fick sedan kommentera presentationerna. Seminariet leddes av Nedjma Chaouche. Rapporterna kan du ladda ner här. Seminariet spelades in och går att se på SVT forum (börjar vid 01:01:05). Det går även att lyssna på seminariet i soundcloud. Du hittar länken på  SNS hemsida.

Demokratiutredningen besöker Falu demokratidag

Den 9 september besökte 2014 års Demokratiutredning Falu demokratidag. Under förmiddagen deltog vi i interna diskussioner om hur kommunen kan utveckla sitt arbete med att inkludera medborgarna i beslutsfattandet mellan valen tillsammans med förtroendevalda och anställda i kommunen.
danieloolle2Efter lunch anordnade vi tillsammans med Högskolan i Dalarna och kommunen ett seminarium om hur man kan stärka medborgarnas möjligheter att få inflytande över det politiska beslutsfattandet på lokal nivå. Se seminariet här.

 IMG_0017  IMG_0032

Efter en introduktion av vårt uppdrag och våra idéer av demokratiutredare Olle Wästberg och huvudsekreterare Daniel Lindvall presenterade Joachim Åström och Martin Karlsson från Örebro universitet den rapport om e-petitioner som de har skrivit för utredningen. Rapporten heter Kan e-petitioner utveckla den representativa demokratin? och går att ladda ner här. Den innehåller bland annat en internationell utblick samt en analys om vilka medborgargrupper som attraheras av verktyget. Efter forskarpresentationen intog Niklas Wilhelmsson från Finlands justitiedepartement scenen och berättade om hur man i Finland arbetar för att stärka demokratin mellan valen. Finland tillsatte en demokratiutredning redan för några år sedan och har därmed i vissa fall hunnit lite längre i tankarna  kring och implementeringen av den stärkta mellanvalsdemokratin.

IMG_0027

Seminariet avslutades med frågor från publiken och möjligheten att ta ställning till olika förslag som diskuterats under dagen via mentometerknappar. Stödet för att införa folkmotion i riksdagen, liksom man gjort i Finland, fick bland annat stort gehör bland seminariets besökare.