Etikettarkiv: Demokratiutredningen

Intervju med huvudsekreterare Daniel Lindvall i tidningen Folkhögskolan

intervjudanielHuvudsekreterare Daniel Lindvall har blivit intervjuad av Staffan Myrbäck i tidningen Folkhögskolan. Han svarar bland annat på frågor om partiernas medlemstapp och varför förtroendevalda lämnar sina uppdrag innan mandatperiodens slut. För att läsa intervjun, klicka här.

Demokratiutredningen besöker Angeredsgymnasiet

Imorgon, den 30 september, tar Angeredsgymnasiet emot Demokratiutredningen klockan 10:00 för att diskutera ungas möjligheter att framföra sina synpunkter i politiska beslutsprocesser. Demokratiutredningen kommer att presentera sitt arbete och diskutera ungas inflytande och delaktighet med eleverna. Man kommer också att diskutera hur kommuner, landsting och skola kan bli bättre på att främja ungas politiska deltagande och föreningsengagemang.

För att läsa pressmeddelandet: klicka här..

Demokratiutredningen besöker Falu demokratidag

Den 9 september besökte 2014 års Demokratiutredning Falu demokratidag. Under förmiddagen deltog vi i interna diskussioner om hur kommunen kan utveckla sitt arbete med att inkludera medborgarna i beslutsfattandet mellan valen tillsammans med förtroendevalda och anställda i kommunen.
danieloolle2Efter lunch anordnade vi tillsammans med Högskolan i Dalarna och kommunen ett seminarium om hur man kan stärka medborgarnas möjligheter att få inflytande över det politiska beslutsfattandet på lokal nivå. Se seminariet här.

 IMG_0017  IMG_0032

Efter en introduktion av vårt uppdrag och våra idéer av demokratiutredare Olle Wästberg och huvudsekreterare Daniel Lindvall presenterade Joachim Åström och Martin Karlsson från Örebro universitet den rapport om e-petitioner som de har skrivit för utredningen. Rapporten heter Kan e-petitioner utveckla den representativa demokratin? och går att ladda ner här. Den innehåller bland annat en internationell utblick samt en analys om vilka medborgargrupper som attraheras av verktyget. Efter forskarpresentationen intog Niklas Wilhelmsson från Finlands justitiedepartement scenen och berättade om hur man i Finland arbetar för att stärka demokratin mellan valen. Finland tillsatte en demokratiutredning redan för några år sedan och har därmed i vissa fall hunnit lite längre i tankarna  kring och implementeringen av den stärkta mellanvalsdemokratin.

IMG_0027

Seminariet avslutades med frågor från publiken och möjligheten att ta ställning till olika förslag som diskuterats under dagen via mentometerknappar. Stödet för att införa folkmotion i riksdagen, liksom man gjort i Finland, fick bland annat stort gehör bland seminariets besökare.

Hur mår den lokala demokratin? – Sammanställning från konferensen den 3 juni

IMG_9670Den 3 juni anordnade vi en konferens i Kristianstad tillsammans med Region Skåne, Utredningen för ett stärkt civilsamhälle och Utredningen om delaktighet i EU. IMG_9699Nu finns det samlad information från konferensen på denna sida. Här kan du ladda ner en sammanställning om vad som sas i de olika workshopsen, samt de rapporter som presenterades och de Power Points som forskarna använde i sina presentationer.
IMG_9751

Tal

Olle Wästbergs tal
Alice Bah Kunkes tal

Rapporter

Den lokala demokratins utmaningar av David Karlsson och Mikael Gilljam
Det våras för medborgardialoger av Nazem Tahvilzadeh
Medborgerligt engagemang – klassresa eller klassklyfta? av Johan von Essen och Susanne Wallman Lundåsen
Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden av Annika Nilsson och Carina Listerborn

Power Points

Den lokala demokratins utmaningar av David Karlsson och Mikael Gilljam
Det våras för medborgardialoger av Nazem Tahvilzadeh
Medborgerligt engagemang- klassresa eller klassklyfta? av Johan von Essen och Susanne Wallman Lundåsen
Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden av Annika Nilsson och Carina Listerborn

Workshops

Sammanfattning av workshops

Demokratiutredningen på Demokratidagen

adiamsvtforumIgår deltog Demokratiutredningen på Europahusets Demokratidag. Sekreterare Adiam Tedros pratade om utredningens tankar kring medborgardialog och huvudsekreterarde Daniel Lindvall presenterade utredningens uppdrag, gav en nyanserad bild av hur dagens demokratiproblem ser ut och berättade lite om arbetet med att utreda det förstärkta folkinitiativet, det vill säga folkomröstningar. danielsvtforumDu kan nu se allt det som sas igår på svt forum. Klicka här för att komma dit. Klippet inleds med att Helena Josefsson från Demokratienheten på kultur berättar om regeringens demokratipolitik.