Demokratiutredningen besöker Falu demokratidag

Den 9 september besökte 2014 års Demokratiutredning Falu demokratidag. Under förmiddagen deltog vi i interna diskussioner om hur kommunen kan utveckla sitt arbete med att inkludera medborgarna i beslutsfattandet mellan valen tillsammans med förtroendevalda och anställda i kommunen.
danieloolle2Efter lunch anordnade vi tillsammans med Högskolan i Dalarna och kommunen ett seminarium om hur man kan stärka medborgarnas möjligheter att få inflytande över det politiska beslutsfattandet på lokal nivå. Se seminariet här.

 IMG_0017  IMG_0032

Efter en introduktion av vårt uppdrag och våra idéer av demokratiutredare Olle Wästberg och huvudsekreterare Daniel Lindvall presenterade Joachim Åström och Martin Karlsson från Örebro universitet den rapport om e-petitioner som de har skrivit för utredningen. Rapporten heter Kan e-petitioner utveckla den representativa demokratin? och går att ladda ner här. Den innehåller bland annat en internationell utblick samt en analys om vilka medborgargrupper som attraheras av verktyget. Efter forskarpresentationen intog Niklas Wilhelmsson från Finlands justitiedepartement scenen och berättade om hur man i Finland arbetar för att stärka demokratin mellan valen. Finland tillsatte en demokratiutredning redan för några år sedan och har därmed i vissa fall hunnit lite längre i tankarna  kring och implementeringen av den stärkta mellanvalsdemokratin.

IMG_0027

Seminariet avslutades med frågor från publiken och möjligheten att ta ställning till olika förslag som diskuterats under dagen via mentometerknappar. Stödet för att införa folkmotion i riksdagen, liksom man gjort i Finland, fick bland annat stort gehör bland seminariets besökare.

Slutrapporten från 2014 års World forum for democracy är här!

Adiam Tedros presenterar 2014 års Demokratiutredning

Adiam Tedros presenterar 2014 års Demokratiutredning på World forum for Democracy 2014.

I november 2014 deltog Adiam Tedros och Matilda Wärmark från Demokratiutredningen i den stora demokratikonferensen World forum for Democracy i Strasbourg. Temat år 2014 var ungas deltagande i demokratin. I slutrapporten från konferensen, som fått namnet Från deltagande till inflytande: kan unga vitalisera demokratin? går det att läsa diskussionerna som fördes och de olika seminarierna som anordnades, bland annat det där vi presenterade vårt uppdrag och arbete (se mer s. 44). Du kan ladda ner rapporten här.

Den 14 september – Vem påverkar politiken?

Stockholm. Den 14 september anordnar vi ett seminarium tillsammans med SNS där frågan om vem som påverkar politiken står i centrum. Erik Lundberg, statsvetare, kommer att presentera den underlagsrapport som han har skrivit för utredningen. Rapporten handlar om intresseorganisationernas politiska påverkan. Christina Garsten, socialantropolog, kommer att presentera den underlagsrapport om de policyprofessionella i den svenska demokratin som hon har skrivit för utredningen. Hennes rapport hittar du här. Rapporterna kommer att kommenteras av Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande i svenska Riskkapitalföreningen och Jan Larsson, partner på PR-byrån Brunswick. Seminariet leds av Nedjma Chaoche, frilansjournalist.

Seminariet äger rum mellan 10.00 – 11.45. Mer information hittar du på SNS hemsida.

Den 1 juli – Folkstyre utan folkvalda – om de policyprofessionellas roll i den svenska demokratin

IMG_9817

Den 1 juli anordnade vi ett seminarium där Christina Garsten, professor i socialantropologi, presenterade den rapport som hon har skrivit för utredningen om de policyprofessionellas växande roll i demokratin. Du hittar rapporten här.IMG_9835Presentationen följdes åt av ett samtal mellan Ulrica Schenström, direktör hos Hallvarsson & Harlvarsson, Daniel Suhonen, vd Katalys, och Karin Svanborg-Sjövall, vd Timbro.IMG_9852

Panelen var inte helt nöjda med den beskrivning av policyprofessionella som finns i rapporten. Kritiken var att man har dragit för många över en kam.  Mer nyansering efterfrågades. Samtidigt fanns det förståelse för vikten av att ringa in denna nya yrkesgrupp och vad den innebär för demokratin.  Panelen var i stort sett överens om att det behövs någon typ av karantän när politiker går mellan ett förtroendeuppdrag och lobbyism. De menade dock att det blir svårt att driva igenom för politiker då det kräver en längre tids lön efter avslutat politiskt uppdrag, vilket inte kommer bli populärt bland medborgarna.

Den 29 juni – Riskerar unga att hamna vid sidan av makten?

Den 29 juni anordnade vi ett seminarium tillsammans med ICLD i Almedalen med unga i fokus. Vilka är utmaningarna för ungas delaktighet i den lokala demokratin? Ali Abdelzadeh och Erik Andersson presenterade sina rapporter om ungas politiska missnöje respektive sätt att inkludera ungas perspektiv i den kommunala verksamheten. Representanter från Robersfors kommun berättade sedan om hur deras internationella partnerskap stärker ungas inflytande i kommunen och representanter från Skövde kommun berättar om hur man arbetat där för att få till ett långsiktigt arbetet med ungdomspolitiken. Avslutningsvis fick representanter från ungdomsrörelse kommentera utredningens tankegångar. Seminariet filmades av ICLD, du kan nu se det här:

Den 28 juni – Demokratipass till Europa – Gör din röst hörd!

Den 28 juni inledde vi vår närvaro under Almedalsveckan med att Daniel Lindvall, huvudsekreterare i utredningen, deltar i ett seminarium om demokrati och aktivt medborgarskap med Fredrick Federley och Olov Berggren. Du kan nu se hela samtalet på Europakommissionens hemsida. Klicka här för att komma dit.